Najlepszy Młody Mówca - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie

Czytaj więcej!

Obiady w czerwcu

W miesiącu czerwcu jest 14 obiadów.
Koszt jednego obiadu wynosi 5,50zł co daje łączną kwotę 77,00zł.

Termin opłat za obiady to 10.06.2022r.
Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto żywieniowe:
03 1240 6452 1111 0010 4801 2187

Uwaga
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które nie zapłaciły obiadów zaległych o szybkie ich uregulowanie.

Czytaj więcej!

Żegnamy dr. hab. Mirosława Gołuńskiego, prof. UKW

Czytaj więcej!

Wysokie miejsce w rankingu Fundacji Zwonieni z Teorii

Czytaj więcej!

Relacja z realizacji projektu Pejzaż Romantyczny

Czytaj więcej!