Ważne informacje - zwrot

Opublikowano: 2018-09-27 19:20

 

 

Rada Rodziców podjęła uchwałę, iż każda z klas*, która wywiązuje się z wpłat na Radę Rodziców otrzyma częściowy zwrot wpłaconych składek do wykorzystania na potrzeby klasowe.

 

 

Warunek, który musi zostać spełniony - suma wpłat należnych składek w danej klasie musi wynieść minimum 90% sumy deklarowanych wpłat.

Wysokość częściowego zwrotu wpłaconych składek to 20% od całkowitej sumy wpłaconych składek. 

 

Skarbnicy klasowi proszeni są o minotorowanie poziomu wpłat składek na Radę Rodziców i zgłoszenie, jeśli suma wpłat osiągnie poziom wynoszący minimum 90% deklarowanych wpłat.

 

 

O sposobie wykorzystania częściowego zwrotu środków decyzję podejmie wychowawca wraz z uczniami. Mozliwe sposoby ich wykorzystania to np. dofinansowanie klasowej wycieczki, wyjścia do kina bądź przeznaczenie pieniędzy na inne potrzeby klasowe. 

 

 * Uwaga! Zwrot nie dotyczy klas z maturą międzynarodową.