Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

Czytaj więcej!

Regulamin nauczania zdalnego w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

Regulamin kształcenia w wariancie mieszanym w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

Czytaj więcej!

Regulamin funkcjonowania IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy w okresie epidemii COVID-19.

Czytaj więcej!