O nas

Kto możne lepiej znać problemy uczniów, jeśli nie oni sami? Zgodnie z tą myślą funkcjonuje Rada Samorządu Uczniowskiego IX Liceum Ogólnokształcącego  im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy. W swych działaniach kierujemy się przede wszystkim dobrem uczniów. Do najważniejszych zadań Samorządu  Uczniowskiego IX Liceum należy przedstawianie głosu młodzieży władzom szkoły, organizacja wyborów do władz Samorządu, comiesięczne losowanie szczęśliwych numerków, prowadzenie uroczystego rozpoczęcia, dbanie o dobre imię szkoły oraz opieka nad szkolnym sztandarem. Staramy się również urozmaić życie codzienne swej placówki poprzez organizację konkursów oraz różnego rodzaju imprez okolicznościowych (m.in. kiermasz świąteczny, poczta walentynkowa). Ponadto SU co roku (w kwietniu) organizuje Szkolny Konkurs Wiedzy o Bydgoszczy w języku angielskim dla klas dwujęzycznychz bydgoskich podstawówek, a także (pod koniec roku szkolnego) przyznaje nagrody dla nauczycieli m.in. w następujących kategoriach; Złota Piła Roku (dla najbardziej wymagającego nauczyciela, Pluszowy Miś Roku (dla największego przyjaciela ucznia), Złoty Mikrofon Roku (dla najpiękniej mówiącego  nauczyciela), oraz Złota Lornetka Roku (dla najbardziej spostrzegawczego nauczyciela). Podczas cotygodniowych zebrań, które odbywają się na długiej przerwie o godz. 13.20 w pokoju Samorządu (sala nr 10), planujemy kolejne wydarzenia. Członkowie Samorządu reprezentują szkołę na spotkaniach, konferencjach, debatach organizowanych przez inne szkoły oraz lokalne i ogólnopolskie instytucje. Członkowie Samorządu uczestniczą także w ważnych  dla Polski i Bydgoszczy uroczystościach. Ponadto Samorząd IX Liceum ma swoich reprezentantów w Młodzieżowej Radzie Miasta Bydgoszczy. Władze Samorządu Uczniowskiego to przede wszystkim Rada Samorządu, której przewodzą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Samorządu. Opiekę nad Samorządem Uczniowskim  sprawuje nauczyciel IX Liceum Pan Dawid Urbański, miłośnik historii Bydgoszczy. Jednak Samorząd to przede wszystkim grupa silnie zmotywowanych ludzi,
pełnych nowych pomysłów i wciąż chętnych do ich realizowania.