Pożegnanie pani dyrektor Ewy Nowińskiej

Opublikowano: 2018-08-10 04:39

 

W czerwcu 2012 roku podczas uroczystej gali pożegnaliśmy panią dyrektor Ewę Nowińską. Były wspomnienia i wiele ciepłych słów.

W przemówieniu doktora Marcin Kowalczyka pojawiło się porównanie jej pracy do służby kapitana, które wydaje się trafnie opisywać, kim pani dyrektor była dla naszej szkoły. Przez kilkanaście lat bowiem to ona prowadziła statek o nazwie IX Liceum Ogólnokształcące. Pod jej komendą szkoła dobiła do wyspy dwujęzyczności, poradziła sobie z pełnym raf programem matury międzynarodowej i zyskała nowy żagiel w postaci Gimnazjum nr 17 i stała się dużą, nowoczesną jednostką. 
Rozwijając tę metaforę, można powiedzieć, że gdy jako zasłużony kapitan, pani dyrektor opuściła nas, zostawiła statek o mocnych, dumnych żaglach, które pomogą ,,dziewiątce'' osiągnąć jeszcze niejeden brzeg. Z pewnością powinna czuć się dumna. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą dla pani dyrektor Ewy Nowińskiej równie owocne, a koniec jednej podróży, stanie się początkiem innej, jeszcze bardziej fascynującej.