Informacja o obiadach szkolnych

Opublikowano: 2023-09-29 09:55
Wpłaty
Termin płatności: do 10-go każdego miesiąca, proszę o przestrzeganie terminu.
W przypadku braku płatności w ww. terminie uczniowi NIE zostanie wydany obiad!
Prosimy, aby płatności za obiady nie dokonywać wcześniej, niż w terminie przeznaczonym
na wpłaty w danym miesiącu – od 1 do 10. Informacja o płatności będzie wysyłana SMS do rodzica na początku każdego miesiąca. Płatność będzie uwzględniała zgłoszone wcześniej nieobecności.
 
Proszę o niedokonywanie przez rodzica zaokrągleń wysłanych kwot.
Cena jednego obiadu wynosi:
– 9,00 zł dla pracowników,
– 5,50 zł dla uczniów.
 
Opłaty można uiszczać wyłącznie na konto: 03 1240 6452 1111 0010 4801 2187
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
– imię i nazwisko ucznia
– klasę i numerek obiadowy
– miesiąc, za który wpłata jest realizowana.
 

 Przerwy obiadowe

I przerwa – godz. 12:15
II przerwa – godz. 13:25

 

 

Nieobecność dziecka na obiadach można zgłaszać:

  • pod adresem:  i9lo@wp.pl
  • pod numerem telefonu 52 361 08 85 wew. 33 lub 512-264-802
  • w sekretariacie szkoły

Najpóźniej do godz. 9:00. Obiady niezgłoszone nie będą odliczane.