Rada Rodziców - Wpłaty

Opublikowano: 2018-09-27 19:19

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat

na rzecz Rady Rodziców na odpowiednie konto bankowe:

 

Konto Rady Rodziców Klas z Maturą Międzynarodową: 28 1320 1117 2033 5845 3000 0002

 

Konto Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 4: 43 1320 1117 2033 5845 2000 0002

 

 w tytule przelewu, wpisując: Imię, nazwisko oraz klasę ucznia