Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

 

Rada Rodziców to organizacja składająca się z rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi uczniów uczęszczających do IX Liceum Ogólnokształcącego  w Bydgoszczy. Rada Rodziców, działająca przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, została powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

 

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rad klasowych tzw. ,,trójek klasowych'', które zostały wybrane przez rodziców danej klasy. Szczegółowy zakres działania Rady ujęty jest w Regulaminie Rady Rodziców, który zawiera także cele i zadania Rady Rodziców, zasady gospodarowania finansami oraz wydatkowaniem funduszu Rady Rodziców.

 


Pliki do pobrania: