Spotkania z rodzicami

27.09.2023r. o godzinie 16.30 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie Rady Rodziców z Dyrektorem Szkoły.o godzinie 17.00 odbędą się spotkania wychowawców klas II, III i IV z
rodzicami.

Czytaj więcej!

13.09.2023r godzina 17.00 zebrania wychowawców klas pierwszych z rodzicami.

13.09.2023r godzina 17.00 SPOTKANIE RODZICOW KLAS PIERWSZYCH Z
DYREKTOREM SZKOŁY W SALI GIMNASTYCZNEJ.
Po spotkaniu z Dyrektorem szkoły spotkanie z KOORDYNATOREM MATURY
MIĘDZYNARODOWEJ w sali gimnastycznej rodziców uczniów klasy IA,IB
Rodzice pozostałych klas przechodzą na spotkania z wychowawcami do sal:
klasa 1C - sala 105
klasa 1D - sala 106
klasa 1E - sala 108
klasa 1F - sala 107

Czytaj więcej!

Zebrania z Rodzicami

Czytaj więcej!