Prezydium Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodnicząca: Bożena Hennig
Z-ca Przewodniczącego: Joanna Grześkiewicz

Skarbnik: Katarzyna Frydrych
Sekretarz: Anita Żytowicz-Kiedryńska


Członkowie:
Katarzyna Faleńczyk-Koziróg Łukasz Rodźko
Magdalena Kowalska