Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenia bydgoskie”

Opublikowano: 2018-11-05 13:04

Wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

im. Tadeusza Nowakowskiego „Urzeczenia bydgoskie”

 

Na konkurs we wszystkich kategoriach językowych wpłynęły 42 prace. W pracach jury zgodził się wziąć udział Pan doktor Mirosław Gołuński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dzięki któremu udało się wyłonić laureatów, gdyż poziom prac uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów, a także szkół ponadpodstawowych był wysoki i bardzo wyrównany.

W kategorii język obcy, tradycyjnie już najwięcej prac nadesłano w języku angielskim, dlatego też jury postanowiło podzielić prace na dwie kategorie: pierwsza - język angielski oraz druga – język francuski i niemiecki (łącznie). Należy przy tym podkreślić, że na szczególne wyróżnienie zasługują laureaci ze szkół podstawowych, którzy mierzyli się ze starszymi kolegami-poliglotami.

Ponadto organizatorzy chcieliby wyróżnić Urszulę Stegienkę, która jako jedyna nadesłała prace w dwóch kategoriach językowych (język polski i język angielski) i – co zdarzyło się pierwszy raz - została laureatką w obu (podkreślamy, że jury z poszczególnych kategorii językowych obradowały osobno).

 

Wszystkich laureatów zapraszamy na rozdanie nagród - „Tadeuszków”, które odbędzie podczas Święta Patrona IX LO Tadeusza Nowakowskiego, 8 listopada (czwartek) o godz.12:00 w siedzibie szkoły przy ul. Z. Nałkowskiej 9 w Bydgoszczy. Prosimy o potwierdzenie przybycia do środy 7 listopada (ewa@alfa.pl).

 

 

JĘZYK POLSKI

Szkoły podstawowe klasy IV – VI

I miejsce: nie przyznano

II miejsce: Anna Szwarc, SP nr 16 (opiekun: Renata Watza)

III miejsce: Karolina Ojewska, SP nr 31 (opiekun: Katarzyna Jarzembowska)

 

Szkoły podstawowe klasy VII-VIII i III klasy gimnazjum

I miejsce: Kornelia Kicińska SP w Ostromecku

II miejsce ex aequo: Jagoda Brzeska, Gimnazjum nr 17 (opiekun: Katarzyna Damska), Urszula Stegienka SP nr 32

III miejsce ex aequo: Agata Smolarek,  Gimnazjum nr 17 (opiekun: Katarzyna Damska); Maksymilian Lebioda, Gimnazjum nr 17 (opiekun: Beata Wróblewska)

 

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce: Aleksander Krzyżanowski, Liceum Akademickie ZS UMK w Toruniu (opiekun: dr Ilona Glatzel)

II miejsce: Aleksandra Osika, Zespół Szkół w Mogilnie (opiekun: Kinga Gąska)

III miejsce: Natalia Barczak, III LO w Bydgoszczy (opiekun: Joanna Bednarz-Krężel)

Wyróżnienia: Tymoteusz Padczyk, IX LO w Bydgoszczy; Zuzanna Gawłowska, Zespół Szkół im. M. Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie; Marta Karabasz, IX LO w Bydgoszczy

 

JĘZYK ANGIELSKI:

I miejsce: Bartosz Żytowicz, IX LO w Bydgoszczy

II miejsce ex aequo: Adrianna Czachowska, SP nr 46 (opiekun: G. Cichocka-Dadzibóg); Urszula Stegienka SP nr 32

III miejsce: Kajetan Nurczyński, SP im. J. Verne’a w Białych Błotach (opiekun: A. Żabka)

 

JĘZYK FRANCUSKI I JĘZYK NIEMIECKI: 

I miejsce: Sandra Kobierska, IX LO w Bydgoszczy

II miejsce: Amelia Ciecierska, SP im. J. Verne’a w Białych Błotach (opiekun: Arkadiusz Żabka)

III miejsce ex aequo: Julia Buśkiewicz, IX LO w Bydgoszczy; Oskar Szymonowicz, SP nr 46 (opiekun: Justyna Łepek)