Informacja o sprawdzianie kompetencji językowych

Przypominamy, że 6 czerwca 2022r. o godz. 14.00 odbędzie się sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów klas dwujęzycznych.
Prosimy o przybycie o 13.30 wraz z legitymacją szkolną lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
Nie ma konieczności zakładania maseczek.
Jednocześnie prosimy rodziców o niewchodzenie do szkoły przed jak i podczas egzaminu.

Czytaj więcej!

Zgłoszenie na sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych

Czytaj więcej!

Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego - zakres materiału

Czytaj więcej!

Link do naboru elektronicznego szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej!

Zasady rekrutacji do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy na rok szkolny 2022/2023

Czytaj więcej!

Prezentacja Matura Międzynarodowa rekrutacja 2022/2023

Czytaj więcej!

Profile klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

Czytaj więcej!

Rekrutacja 2022/2023 - Wykaz punktowanych konkursów na stronie kuratorium

Czytaj więcej!

Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Czytaj więcej!