Płatności za obiady

Opublikowano: 2022-10-19 11:11, Numer artykułu: 57738 , Autor: A.Bąkowska

 

Termin płatności: do 10-go każdego miesiąca, proszę o przestrzeganie terminu.
W przypadku braku płatności w ww. terminie uczniowi NIE zostanie wydany obiad!
Prosimy, aby płatności za obiady nie dokonywać wcześniej, niż w terminie przeznaczonym
na wpłaty w danym miesiącu – od 1 do 10.
Wpłata musi być zgodna z ilością obiadów x cena obiadu, nie dopuszcza się dokonywania
przez rodzica zaokrągleń.
Cena jednego obiadu wynosi:
– 9,00 zł dla pracowników,
– 5,50 zł dla uczniów.
Opłaty można uiszczać wyłącznie na konto: 03 1240 6452 1111 0010 4801 2187
Tytuł wpłaty powinien zawierać:
– imię i nazwisko ucznia
– klasę i numerek obiadowy
– miesiąc, za który wpłata jest realizowana