Obiady w czerwcu

W miesiącu czerwcu jest 14 obiadów. Koszt jednego obiadu wynosi 5,50zł co daje łączną kwotę 77,00zł. Termin opłat za obiady to 10.06.2022r. Wpłaty za obiady proszę dokonywać na konto żywieniowe: 03 1240 6452 1111 0010 4801 2187 Uwaga Zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które nie zapłaciły obiadów zaległych o szybkie ich uregulowanie.