Bydgoskie Granty Oświatowe przyznane!

Opublikowano: 2019-03-18 11:53

 

Bydgoskie Granty Oświatowe (BGO) są częścią Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. Stanowią formę wsparcia finansowego dla najlepszych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych wyróżniających się innowacyjnością, nowatorstwem i oryginalnością, a realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz. 

W tym roku wpłynęło 231 wniosków o Bydgoskie Granty Oświatowe. Na podstawie rekomendacji komisji powołanej do oceny wniosków, prezydent Rafał Bruski przyznał granty 114 projektom. W tym aż dwa autorstwa nauczyciela naszej szkoły - pana Marcina Czarnoty:

- VI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych

- MC Company - Szkolna Grupa Teatralna 

 

Serdecznie gratulujemy!