Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni 4, 5, 6 ,9 oraz 13 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych