Gala Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych 2019

Opublikowano: 2019-06-17 08:27

Gala Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych 2019 odbyła się 13 czerwca w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Nagrody Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przyznawane są od 2006 roku, w celu promowania i wyróżniania uczniów bydgoskich szkół, którzy zostali finalistami albo laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz dla nauczycieli za trud włożony w pracę z uczniem zdolnym.

W roku szkolnym 2018/2019 przyznano nagrody 176 uczniom z 33 szkół w łącznej wysokości 225.200 zł oraz 108 nauczycielom w łącznej wysokości 136.270 zł. Fundusz nagród jest częścią działania 2.5.3.1 określonego do realizacji w „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020”. Nagrody finansowane są z budżetu Miasta Bydgoszczy, na podstawie przyjmowanej corocznie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych w rezerwie celowej budżetu Miasta Bydgoszczy.

Nasza szkoła została wyróżniona jako jedna ze szkół z największą liczbą Laureatów Konkursów i Olimpiad Przedmiotowych. Łącznie 13 uczniów naszej szkoły uzyskało 16 tytułów Finalisty bądź Laureata. Ponadto 8 nauczycieli pracujących w naszej szkole zostało nagrodzonych za trud oraz pracę z uczniem zdolnym.